สอนเขียน สอนพัฒนา เว็บไซต์ และโปรแกรม ด้วย PHP JAVASCRIPT และระบบฐานข้อมูล MYSQL

php mysql

โปรโมชั่นพิเศษ

 

เรียนสดที่ศูนย์อบรม หรือสด Online :

ปกติ 7,900 บาท ลดเหลือเพียง 6,900 บาท ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้น

 

เรียนรูปแบบ VDO ที่ศูนย์อบรม หรือที่บ้าน

ปกติ 7,900 บาท ลด 50% เหลือเพียง 3,950 บาท ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้น

 

รายละเอียดหลักสูตร สอนเขียนเว็บไซต์ และ โปรแกรม ด้วย PHP JAVASCRIPT และระบบฐานข้อมูล MYSQL

มีทั้งสอนสด แบบเดี่ยว/แบบกลุ่ม ที่บ้าน หรือองค์กร หรือสอนสดแบบ VDO Online

 

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ผู้เรียนจะได้เรียนเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP และ JAVASCRIPT และระบบฐานข้อมูล MYSQL ต้้งแต่โครงสร้างพื้นฐานของภาษา จากเบื้องต้นจนถึงระดับสูง ที่สามารถนำไปประกอบการทำงาน สมัครงาน และรับงานเองเป็นฟรีแลนซ์
 • ผู้เรียนสามารถนำเอาความรู้ และทักษะ ไปออกแบบโปรแกรมของตนเองได้ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ รวมถึงรู้จักวิธี และแนวคิดในการประยุกต์ใช้ตามรูปแบบที่ตนเองต้องการได้อย่างมืออาชีพ
 • ผู้สอนได้สอดแทรกเทคนิค และแนวคิด ลงไปใน workshop ตัวอย่าง และการบ้าน จึงทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง คิดจริง และพบเจอปัญหา พร้อมกับร่วมกันแก้ไขปัญหา จึงทำให้ผู้เรียนมีประสบการ์ณที่มากขึ้น
 • ผู้สอนได้นำเอาคอร์ส PHP และ MYSQL ไปผสมกับคอร์ส HTML CSS และ JAVASCRIPT จนกลายเป็น WEB APPLICATION ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้ความรู้ และทักษะการนำไปประยุกต์ได้อย่างง่ายดาย
 • มีการบ้านเพื่อให้ผู้เรียนทบทวนความเข้าใจ และ Workshop อย่างมากมาย และสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ ( ภาษา php มีข้อดีอย่างไร )

 

 

บทเรียนเพื่อการเรียนรู้

หลักสูตร สอนเขียน สอนสร้าง พัฒนาเว็บไซต์และโปรแกรม PHP JAVASCRIPT และ MYSQL

 1. เรียนรู้รูปแบบการทำงานของ PHP
 2. Syntax และรูปแบบคำสั่งของ PHP
 3. แนะนำเครื่องมือ และการติดตั้งเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
 4. รู้จักตัวแปรที่ใช้ใน PHP
 5. เรียนรู้การใช้ตัวแปรแบบ Global และ Local Scope
 6. Workshop 1 การนำตัวแปรมาใช้งาน
 7. การจัดรูปแบบฟอร์ม และจดหมายต่างๆ
 8. Homework 1.1  การนำตัวแปรมาใช้งาน ทำประวัติส่วนตัว
 9. Homework 1.2 เขียนจดหมายลาป่วย
 10. Data Type ชนิดของข้อมูลต่างๆ
 11. การแสดงผลด้วยคำสั่ง echo และ print
 12. Workshop 2 การใช้คำสั่ง echo และ print
 13. Homework 2.1 การใช้คำสั่ง echo และ print
 14. Homework 2.2 การใช้คำสั่ง echo และ print
 15. การเชื่อมข้อความร่วมกับตัวแปร ด้วย concat
 16. Workshop 3 การเชื่อมข้อความ กับตัวแปร ด้วย concat
 17. Homework 3.1 การเชื่อมข้อความ กับตัวแปร ด้วย concat
 18. Homework 3.2 การเชื่อมข้อความ กับตัวแปร ด้วย concat
 19. เรียนรู้และวิธีการใช้งาน String Functions
 20. Homework 4.1 การใช้ String Functions ต่างๆ
 21. เรียนรู้วิธีการ CASTING Data Type
 22. Homework 5.1  การ CASTING Data Type
 23. ทำความเข้าใจกับ Arrays
 24. เรียนรู้หลักการใช้งานของ Arrays รูปแบบต่างๆ
 25. Homework 6.1 การใช้งาน Arrays
 26. Homework 6.2 การใช้งาน Arrays
 27. Homework 6.3 การใช้งาน Arrays
 28. Homework 6.4 การใช้งาน Arrays
 29. Homework 6.5 การใช้งาน Arrays
 30. Homework 6.6 การใช้งาน Arrays
 31. Homework 6.7 การใช้งาน Arrays
 32. Homework 6.8 การใช้งาน Arrays
 33. Homework 6.9 การใช้งาน Arrays
 34. Function arrays sorting การเรียงลำดับ Arrays
 35. Homework 7.1 การใช้งาน Arrays sorting
 36. Homework 7.2 การใช้งาน Arrays sorting
 37. Homework 7.3 การใช้งาน Arrays sorting
 38. Homework 7.4 การใช้งาน Arrays sorting
 39. เรียนรู้ตัวแปรระดับ Global
 40. เรียนรู้เครื่องหมายคำนวณทางคณิตศาสตร์
 41. เรียนรู้เครื่องหมาย Assignment Operator ต่างๆ
 42. เรียนรู้เครื่องหมาย Comparison Operator ที่ใช้ในการเปรียบเทียบต่างๆ
 43. การใช้คำสั่ง var_dump()
 44. เรียนรู้การเพิ่มค่า และลดค่าของตัวแปร
 45. เรียนรู้เครื่องหมายทางตรรกะ
 46. Homework 8.1 การใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์
 47. Homework 8.2 การใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์
 48. เรียนรู้การสร้างเงื่อนไขด้วย if-else และ if-else-if
 49. ทำความเข้าใจระบบ login ด้วยการจำลองเหตุการณ์
 50. Homework 9.1 จำลองระบบส่วนลดร้านค้า
 51. Homework 9.2 จำลองระบบจัดโปรโมชั่นร้านค้า
 52. Homework 9.3 จำลองระบบค้นหาและเปลี่ยนข้อความ
 53. Homework 9.4 จำลองระบบค้นหาและกำหนดขนาดของตัวอักษร
 54. Homework 9.5 จำลองระบบทางเลือกในการวางแผนชีวิต
 55. เรียนรู้วิธีการสร้างเงื่อนไขด้วย switch case
 56. Workshop switch case  โปรแกรมแสดงวันหยุดราชการ
 57. เรียนรู้วิธีการเขียน Flowchart
 58. เรียนรู้สัญลักษณ์ต่างๆ ของ Flowchart
 59. Workshop Flowchart
 60. Homework 10.1 การเขียน Flowchart
 61. Homework 10.2 การเขียน Flowchart
 62. Homework 10.3 การเขียน Flowchart
 63. เรียนรู้วิธีการทำงานด้วย Loops ต่างๆ
 64. Workshop For Loop 1
 65. Workshop For Loop 2
 66. Workshop For Loop 3
 67. Workshop For Loop 4
 68. Homework 11.1  Flowchart + For Loop
 69. Homework 11.2  Flowchart + For Loop arrays
 70. เรียนรู้วิธีการใช้งาน While Loop
 71. เรียนรู้วิธีการใช้งาน Foreach Loop
 72. Homework 12.1  Loop
 73. Homework 12.2  Loop
 74. เรียนรู้วิธีการสร้าง และใช้งาน  Function
 75. เรียนรู้รูปแบบของ PHP Function
 76. Workshop Function Date
 77. เรียนรู้การเพิ่ม และลด ช่วงวันเวลา
 78. Homework 13.1 function date
 79. ทำความเข้าใจ และการเรียกใช้ include และ require
 80. ทำความเข้าใจหลักการ และรูปแบบการเขียน Function หาพื้นที่สี่เหลี่ยม
 81. ทำความเข้าใจหลักการ และรูปแบบการเขียน Function คำนวณ VAT
 82. ทำความเข้าใจหลักการ และรูปแบบการเขียน Function เก็บสถิติผู้เข้าเว็บไซต์เรา
 83. Workshop  php menu 1 ทำเมนูเว็บไซต์ด้วย php
 84. Workshop  php menu 2 ทำเมนูเว็บไซต์ด้วย php
 85. Workshop  php menu 3 ทำเว็บไซต์ด้วย php
 86. Homework 14.1   สร้างเว็บไซต์ด้วย php
 87. เรียนรู้วิธีการสร้าง Form ต่างๆ
 88. รู้จัก Attribute ต่างๆของ Form
 89. ทำความเข้าใจ และวิธีใช้งาน Input ต่างๆ
 90. รู้จักวิธีการส่งค่า และ รับค่า ผ่าน Form
 91. เรียนรู้ และเข้าใจหลักการของ file upload
 92. เรียนรู้การใช้งาน isset
 93. Workshop Grade รูปแบบ procedural
 94. Workshop Grade รูปแบบ function
 95. Homework 15.1
 96. เรียนรู้เรื่องฐานข้อมูล และคำสั่ง SQL
 97. รู้จักวิธีการสร้างฐานข้อมูล และตารางใส MySQL
 98. เรียนรู้การจัดการฐานข้อมูลด้วย phpMyAdmin
 99. เรียนรู้วิธีการคิดและการออกแบบฐานข้อมูล
 100. ประเภทของข้อมูลชนิดต่างๆ
 101. สร้างความเข้าใจเรื่อง Primary key และ Foreign key
 102. เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนชื่อ ฐานข้อมูล
 103. เรียนรู้วิธีการลบ ฐานข้อมูล
 104. เรียนรู้วิธีการ import และ export ฐานข้อมูล
 105. เรียนรู้วิธีการ backup ฐานข้อมูล
 106. รู้จักคำสั่ง SQL ในการเพิ่มข้อมูล
 107. รู้จักคำสั่ง SQL ในการแก้ไขข้อมูล
 108. รู้จักคำสั่ง SQL ในการลบข้อมูล
 109. รู้จักคำสั่ง SQL ในแสดงข้อมูล
 110. เรียนรู้วิธีการคัดกรองข้อมูลที่ต้องการมาแสดง
 111. เรียนรู้การใช้งานการจัดเรียงลำดับของข้อมูลด้วย SQL
 112. เรียนรู้คำสั่ง SQL กำหนดจำนวนข้อมูลที่จะแสดง หรือไม่แสดง
 113. รู้จักวิธีการใช้งานคำสั่ง SQL เพื่อคัดกรองข้อมูล หรือค้นหาข้อมูลมากกว่า 1 คอลัมน์
 114. แนะนำการใช้งานคำสั่ง SQL คัดกรองข้อมูลแบบช่วงระหว่างมาแสดง
 115. รู้จักวิธีการนำตัวคำนวณทางคณิตศาสตร์มาใช้ร่วมกับคำสั่ง SQL
 116. วิธีเชื่อมต่อฐานข้อมูลเข้ากับเว็บไซต์
 117. เรียนรู้รูปแบบและวิธีการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงที่หน้าเว็บไซต์
 118. ทำความเข้าใจถึงหลักการ Query ของ SQL
 119. แนวคิดและวิธีทำ Form เพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล
 120. เข้าใจหลักการของการ ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องในการ upload file
 121. วิธีการตรวจสอบค่าที่ส่งจาก Form
 122. เรียนรู้วิธีการ upload file ขึ้นโปรเจคเว็บไซต์
 123. แนวคิดและวิธีทำ Form แก้ไขข้อมูล ที่ดึงจาก database
 124. เรียนรู้วิธีการส่งค่า GET และ POST ภายใน Form เดียวกัน
 125. เข้าใจวิธีการและหลักการลบ file กรณีที่มีการแก้ไข หรือเปลี่ยน file
 126. เรียนรู้วิธีและหลักการลบข้อมูลจากหน้า Form
 127. Homework 16.1 Full CRUD
 128. Homework 16.2 Full CRUD
 129. Homework 16.3 Full CRUD
 130. รูปแบบคำสั่ง และวิธีการหาผลรวม  การนับ  และการหาค่าเฉลี่ย ด้วยคำสั่ง SQL
 131. เรียนรู้การจัดกลุ่มข้อมูล ด้วยคำสั่ง SQL
 132. รู้จักวิธีการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตาราง
 133. เรียนรู้การเชื่อมตารางมากกว่า 1 ตารางด้วยรูปแบบการ JOIN ชนิดต่างๆ
 134. เรียนรู้วิธีการค้นหา และคัดกรองข้อมูลจากหน้า Form ด้วย textbox
 135. เรียนรู้วิธีการค้นหา และคัดกรองข้อมูลจากหน้า Form ด้วย dropdown
 136. เรียนรู้วิธีการค้นหา และคัดกรองข้อมูลจากหน้า Form ด้วย textbox + dropdown
 137. Homework 17.1 Filter
 138. เรียนรู้หลักการและวิธีการใช้งานของตัวแปรชื่อ session
 139. อธิบายถึงความสำคัญ การสร้าง และการยกเลิกตัวแปร session
 140. เรียนรู้การใช้งานตัวแปร session ร่วมกับระบบ login แบบ step by step
 141. Workshop session
 142. Mini workshop เรียนรู้ถึงหลักการออกแบบฐานข้อมูล ร่วมกับตัวแปร session
 143. เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง SQL Injection
 144. Homework 18.1 session
 145. Homework 18.2 session
 146. Homework 18.3 session
 147. Homework 18.4 session
 148. Homework 18.5 session
 149. เรียนรู้วิธีการทำระบบส่งเมล์จากหน้า Form
 150. วิธีการทำรูปแบบเค้าโครงของหน้าเมล์
 151. Homework 19.1 email sender
 152. Workshop การทำ Line Notify จากหน้าเว็บไซต์
 153. เรียนรู้วิธีการจัดรูปแบบของข้อความในการส่งและแสดงผล
 154. Workshop Export ข้อมูลเป็นรูปแบบ Excel และ PDF
 155. เรียนรู้คำสั่ง และการใช้งานด้วย JavaScript ร่วมกับ PHP
 156. เรียนรู้วิธีการนำ JavaScript Event ต่างๆมาใช้ในงานจริง
 157. เรียนรู้วิธีการสร้าง JavaScript function เพื่อการใช้งานจริง
 158. ทำความรู้จัก JavaScript library
 159. วิธีติดตั้งและใช้งาน JavaScript library
 160. เรียนรู้ถึงโครงสร้าง syntax ต่างๆของ JavaScript library
 161. แนะนำวิธีการเรียกใช้งาน JavaScript จากภายนอกเข้ามาใช้งานในเว็บไซต์
 162. แนะนำวิธีการใช้งาน และรู้จัก Selector ต่างๆ
 163. แนะนำวิธีตรวจสอบค่าภายใต้ console tab
 164. Workshop ทำตารางแบบ inline
 165. เรียนรู้เทคนิคการนำ plugin เข้ามาร่วมใช้งาน
 166. เรียนรู้วิธีการสร้างตัวแปรต่างๆ ใน JavaScript
 167. เรียนรู้วิธีใช้งานข้อมูลประเภท Arrays ของ JavaScript
 168. เรียนรู้วิธีใช้งานข้อมูลประเภท Object ของ JavaScript
 169. หลักการและวิธีการนำข้อมูลประเภทต่างๆ ไปใช้งานที่หน้าเว็บไซต์
 170. เรียนรู้ข้อมูลประเภท JSON
 171. อธิบายข้อแตกต่างระหว่างข้อมูลประเภท Arrays Object และ JSON
 172. เรียนรู้วิธีการใช้งาน JavaScript Loop
 173. อธิบายโครงสร้าง syntax ของ JavaScript Loop
 174. เรียนรู้วิธีการรับส่งข้อมูลด้วยเทคนิคที่เรียกว่า AJAX
 175. อธิบายรูปแบบการรับส่งด้วยเทคนิค AJAX
 176. เรียนรู้ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องของเทคนิค AJAX
 177. Mini Workshop AJAX
 178. เรียนรู้วิธีการทำระบบ เพิ่ม แก้ไข ลบ และแสดงข้อมูลแบบ AJAX Modal popup
 179. Workshop การทำแผนภูมิ Chart หรือ กราฟ
 180. Workshop การแบ่งหน้า Paginate
 181. เรียนรู้ และ Workshop GitHUB Version Control
 182. Workshop GitHUB Version Control เริ่มขั้นตอนการสมัครใช้งาน
 183. Workshop GitHUB Version Control การใช้เป็นทีมด้วยรูปแบบ Branch

 

รวมเวลาทั้งหมด 63 ชั่วโมง 27 นาที 36 วินาที

เป้าหมายของระยะเวลาที่คาดการณ์ โดยประมาณ

ถ้าผู้เรียนใช้เวลาในการเรียนรู้ วันละ 3 ชั่วโมง จะใช้ระยะเวลาทั้งหมด 9 วัน

ถ้าผู้เรียนใช้เวลาในการเรียนรู้ วันละ 6 ชั่วโมง จะใช้ระยะเวลาทั้งหมด 5 วัน

ถ้าผู้เรียนใช้เวลาในการเรียนรู้ วันละ 8 ชั่วโมง จะใช้ระยะเวลาทั้งหมด 4 วัน