สำหรับเว็บไซต์ในยุคปัจจุบันนี้ ( เว็บไซต์หมายถึงอะไร ) เราสามารถทำการออกแบบเพื่อให้เกิดความแตกต่างกันได้แต่ทำได้ไม่มากเท่าไหร่นัก ส่วนใหญ่แล้วการออกแบบในส่วนของหน้าตาของเว็บ มักจะต้องเช็คในเรื่องขององค์ประกอบต่าง ๆ ของผู้จัดทำ ไม่ว่าจะเป็นองค์กร บริษัท หรือแม้กระทั่งหน่วยงานต่าง ๆ หรือเช็คได้จากข้อมูลพร้อมทั้งเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอออกไป  หากคุณต้องการอยากจะรู้ว่า  “หลักการออกแบบเว็บไซต์ มีอะไรบ้าง? และประกอบไปด้วยองค์ประกอบของเว็บไซต์มีอะไรบ้างนั้น” อย่างแรกที่เราอยากจะให้คุณศึกษาและทำความเข้าใจก่อนเป็นอันดับแรก นั่นก็คือ หลักในการออกแบบในส่วนของหน้าตาและลักษณะของเว็บไซต์ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 รูปแบบหลัก ๆ ดังนี้

หลักการออกแบบเว็บไซต์ ที่ดี มีอะไรบ้าง

หลักในการออกแบบหน้าตาและลักษณะของเว็บไซต์

 1. เว็บไซต์ที่เน้นเฉพาะเนื้อหา

หากต้องการให้เว็บไซต์ประกอบไปด้วยเนื้อหาและข้อมูลมากกว่าที่จะมีรูปภาพประกอบ  ควรทำการออกแบบให้มีลักษณะหน้าตาที่ง่ายและสบายตา ส่วนโครงสร้างของเว็บควรให้เป็นแบบตารางจะดีที่สุด

 1. เว็บไซต์ที่ประกอบไปด้วยภาพและกราฟิก

การออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบนี้ ควรทำการออกแบบให้มีความสวยงามเป็นหลัก ควรดูแล้วน่าสนใจ แต่เว็บอาจจะมีการดาวน์โหลดที่ค่อนข้างนาน

 1. เว็บไซต์ที่มีครบทุกอย่าง ทั้งเนื้อหาและภาพประกอบ

ควรออกแบบให้ทันสมัยและได้รับความนิยมเป็นหลัก และควรจัดองค์ประกอบให้ดูน่าสนใจอย่างมากที่สุด

วิธีออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์

 1. ต้องรู้วัตถุประสงค์ทั้งหมดพร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายในการสร้างเว็บไซต์แต่ละครั้ง
 2. ต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาดูเว็บไซต์เป็นใครบ้าง และพวกเขาต้องการรับรู้ข้อมูลแบบไหน อย่างไรบ้าง
 3. กำหนดแผนงาน จัดรูปแบบของโครงสร้างทั้งหมดพร้อมทั้งเนื้อหาต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน และควรจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาให้มีความสัมพันธ์กันเป็นหลัก
 4. กำหนดว่าควรจะต้องมีหน้ากี่หน้า ต้องมีการเชื่อมโยงอะไรบ้างและมากน้อยแค่ไหน
 5. หลังจากที่กำหนดทุกอย่างเสร็จสิ้น ต่อไปเป็นการะบวนการสร้างเว็บไซต์และทำการแก้ไข ปรับปรุง

หลักการออกแบบเว็บไซต์ ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

5 องค์ประกอบที่ควรมี เมื่อต้องทำการออกแบบเว็บไซต์ให้ดีและมีคุณภาพ

นอกจากคุณจะต้องรู้ว่า หลักการออกแบบเว็บไซต์ มีอะไรบ้างแล้วนั้น อีกหนึ่งสิ่งที่คุณควรรู้ร่วมด้วย นั่นก็คือ  “5 องค์ประกอบที่ควรมีเมื่อต้องทำการออกแบบเว็บไซต์”ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. โครงสร้างจะต้องมีความชัดเจน เนื้อหาต้องครบถ้วนและมีความสัมพันธ์กันเสมอ หน้าตาเว็บไซต์ต้องใช้งานได้ง่ายต่อการอ่านและเช็คเนื้อหา
 2. เว็บไซต์ต้องสามารถใช้งานได้อย่างง่าย ๆ ลักษณะโดยรวมของเว็บไซต์จะต้องสามารถใช้งานได้ง่ายเป็นหลัก ซึ่งจะส่งผลทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกสนใจอยากจะเข้าเว็บไซต์อยู่บ่อยครั้ง
 3. การเชื่อมโยงต้องดี ไฮเปอร์เท็กซ์จะต้องสามารถเชื่อมโยงได้ดีและตรงต่อมาตรฐานที่ควรจะเป็น
 4. ลักษณะที่เหมาะสมต่อหน้าจอ การกำหนดเนื้อหาในการนำเสนอจะต้องมีความเหมาะสมกับแต่ละหน้าจอ ซึ่งจะต้องมีความทันสมัยร่วมด้วย
 5. การแสดงผลต้องรวดเร็วถึงใจ  ผู้ใช้จะรู้สึกดีทันทีเมื่อพวกเขาไม่ต้องรอนาน เพราะฉะนั้น ควรหลีกเลี่ยงการเลือกใช้ภาพที่มีขนาดใหญ่ รวมไปถึงภาพที่มีลักษณะเคลื่อนไหวต่าง ๆ ร่วมด้วย

หากสนใจการทำเว็บไซต์ปัจจุบันนี้มีหลายๆแหล่งความรู้ที่สอนเขียนเว็บไซต์ทั้งฟรีและไม่ฟรีให้ท่านได้ศึกษา แต่ที่สำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นๆคือความเข้าใจในการออกแบบเว็บ ก็จะสามารถทำให้เว็บของท่านใช้งานได้อย่างถูกหลักและสะดวกกับผู้ใช้ขึ้นด้วย