Software Process

Software Process

Software Process คือการจัดลำดับ หรือเรียบเรียงความขั้นตอนตั้งแต่เริ่มรับงาน ไปจนกระทั่งส่งงานลูกค้านั่นเอง โดยปกติทั่วไปแล้ว Software Process จะแยกเป็น 6 ขั้นตอน ซึ่งก็ได้แจกแจงไว้ด้านล่างนี้ครับ 1. Requirement คือ การไปรับความต้องการ หรือติดต่อกับลูกค้า...