ภาษา php มีข้อดีอย่างไร? พร้อมเฉลยข้อบกพร่องของภาษา php

ภาษา php มีข้อดีอย่างไร? พร้อมเฉลยข้อบกพร่องของภาษา php

  ภาษา php มักจะถูกนำมาใช้พร้อมกันด้วย HTML โดยจะสามารถทำหน้าที่สร้างเว็บไซต์ได้ เพราะจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มภาษาการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ที่มีหลากหลายหลักสูตร ซึ่งในวันนี้ทางเราจะขอนำพาทุกท่านไปไขกระจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของ ภาษา php มีข้อดีอย่างไร?...