สอนเขียน สอนสร้าง พัฒนาเว็บไซต์ HTML CSS JAVASCRIPT

html css javascript

โปรโมชั่นพิเศษ

 

เรียนสดที่ศูนย์อบรม หรือสด Online :

จากราคา 6,900 บาท ลดเหลือเพียง 5,900 บาท ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้น

 

เรียนรูปแบบ VDO Online :

จากราคา 6,900 บาท ลด 50% เหลือเพียง 3,450 บาท ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้น

 

รายละเอียดหลักสูตร สอนเขียนเว็บไซต์ HTML CSS JAVASCRIPT

มีทั้งสอนสด แบบเดี่ยว/แบบกลุ่ม ที่บ้าน หรือองค์กร หรือสอนสดแบบ VDO Online

 

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ผู้เรียนจะได้เรียนเขียนเว็บไซต์ตั้งแต่พื้นฐานโครงสร้างภาษาเบื้องต้นถึงระดับสูงใช้งานได้จริง พร้อมกับการใช้งาน Cascading Style Sheets ตั้งแต่เริ่มต้น
 • ผู้เรียนสามารถออกแบบเว็บไซต์ และเขียนเว็บไซต์แบบ Responsive Design เพื่อแสดงผลได้สวยงามในทุกอุปกรณ์ได้แก่ Desktop, Tablet และ Mobile Device ได้อย่างมืออาชีพ
 • ผู้เรียนสามารถสร้าง Animation และ Effect ลูกเล่นต่างๆด้วย CSS และ Javascript
 • มีการบ้านเพื่อให้ผู้เรียนทบทวนความเข้าใจ และ Workshop อย่างมากมาย และสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ

 

บทเรียนเพื่อการเรียนรู้

หลักสูตร สอนเขียน สอนสร้าง พัฒนาเว็บไซต์ HTML CSS JAVASCRIPT

 1. รู้จักเว็บไซต์, ip address, domain และวิธีตรวจสอบ ip address
 2. ทำความรู้จักกับภาษาต่างๆที่ใช้ในเว็บไซต์
 3. รู้จักส่วนประกอบของหน้าเว็บไซต์
 4. วิธีติดตั้งโปรแกรต่างๆ ที่ใช้ในการเขียนเว็บไซต์
 5. ทำความรู้จักกับโครงสร้างของ HTML Element
 6. การกำหนดรูปแบบตัวอักษร
 7. เรียนรู้ความหมายของ Block กับ Inline Element
 8. การอ้างอิงที่อยู่ของไฟล์ต่างๆ
 9. เรียนรู้เกี่ยวกับตาราง
 10. เรียนรู้เกี่ยวกับ Software Process
 11. รู้จักเครื่องมือที่ชื่อว่า Developer Tools
 12. ทำความรู้จัก และความเข้าใจกับ CSS
 13. ทำความรู้จักกับ  และความเข้าใจกับ CSS Selector
 14. เรียนรู้เกี่ยวกับ Box Model
 15. เรียนรู้การจัดตำแหน่ง Box Element ด้วย Position
 16. ทำความรู้จักกับ Media Queries การปรับ Layout ตามขนาดของหน้าจอด้วยเทคนิค Responsive
 17. เรียนรู้การทำ Animation ด้วย CSS
 18. เพิ่ม Effect และลูกเล่นต่างๆด้วย JavaScript library
 19. รู้จักส่วนประกอบของ Layout
 20. Workshop1
 21. Workshop2
 22. Workshop3
 23. Workshop4
 24. Workshop5
 25. Workshop6
 26. Workshop7
 27. วิธีสร้าง Favicon
 28. วิธีนำ plugin ต่างๆเข้ามาใช้งาน
 29. Workshop8
 30. Workshop9 (เรียนรู้การ Control Version ด้ย GitHub)
 31. Workshop9 ตอนที่ 2 ขั้นตอนการสมัคร และเริ่มต้นใช้าน
 32. Workshop9 ตอนที่ 3 เรียนรู้การทำงานเป็นทีมด้วย GitHub branch
 33. การบ้านในแต่ละหัวข้อ

 

รวมเวลาทั้งหมด 25 ชั่วโมง 26 นาที 23 วินาที

เป้าหมายของระยะเวลาที่คาดการณ์ โดยประมาณ

ถ้าผู้เรียนใช้เวลาในการเรียนรู้ วันละ 3 ชั่วโมง จะใช้ระยะเวลาทั้งหมด 9 วัน

ถ้าผู้เรียนใช้เวลาในการเรียนรู้ วันละ 6 ชั่วโมง จะใช้ระยะเวลาทั้งหมด 5 วัน

ถ้าผู้เรียนใช้เวลาในการเรียนรู้ วันละ 8 ชั่วโมง จะใช้ระยะเวลาทั้งหมด 4 วัน