สอนเขียนเว็บไซต์ HTML CSS JAVASCRIPT

html css javascript

โปรโมชั่นพิเศษ

เรียนสดที่ศูนย์อบรม หรือสด Online :

จากราคา 6,900 บาท ลดเหลือเพียง 5,900 บาท ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้น

เรียนรูปแบบ VDO Online ที่ศูนย์อบรม หรือที่บ้าน :

จากราคา 6,900 บาท ลด 50% เหลือเพียง 3,450 บาท ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้น

 

รายละเอียดหลักสูตร สอนเขียนเว็บไซต์ HTML CSS JAVASCRIPT

มีทั้งสอนสดแบบเดี่ยว ที่บ้าน หรือสดแบบ Online และแบบ VDO ที่ศูนย์อบรม

ผู้เรียนจะได้เรียนเขียนเว็บไซต์ตั้งแต่พื้นฐานโครงสร้างภาษาเบื้องต้นถึงระดับสูงใช้งานได้จริง พร้อมกับการใช้งาน Cascading Style Sheets ตั้งแต่เริ่มต้น

ผู้เรียนสามารถออกแบบเว็บไซต์ และเขียนเว็บไซต์แบบ Responsive Design เพื่อแสดงผลได้สวยงามในทุกอุปกรณ์ได้แก่ Desktop, Tablet และ Mobile Device ได้อย่างมืออาชีพ

ผู้เรียนสามารถสร้าง Animation และ Effect ลูกเล่นต่างๆด้วย CSS และ Javascript 

มีการบ้านเพื่อให้ผู้เรียนทบทวนความเข้าใจ และ Workshop อย่างมากมาย และสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ

บทเรียนเพื่อการเรียนรู้

หลักสูตร สอนเขียนเว็บไซต์ HTML CSS JAVASCRIPT

1.รู้จักเว็บไซต์, ip address, domain และวิธีตรวจสอบ ip address

2.ทำความรู้จักกับภาษาต่างๆที่ใช้ในเว็บไซต์

3.รู้จักส่วนประกอบของหน้าเว็บไซต์

4.วิธีติดตั้งโปรแกรต่างๆ ที่ใช้ในการเขียนเว็บไซต์

5.ทำความรู้จักกับโครงสร้างของ HTML Element

6.การกำหนดรูปแบบตัวอักษร

7.เรียนรู้ความหมายของ Block กับ Inline Element

8.การอ้างอิงที่อยู่ของไฟล์ต่างๆ

9.เรียนรู้เกี่ยวกับตาราง

10.เรียนรู้เกี่ยวกับ Software Process

11.รู้จักเครื่องมือที่ชื่อว่า Developer Tools

12.ทำความรู้จัก และความเข้าใจกับ CSS

13.ทำความรู้จักกับ  และความเข้าใจกับ CSS Selector

14.เรียนรู้เกี่ยวกับ Box Model

15.เรียนรู้การจัดตำแหน่ง Box Element ด้วย Position

16.ทำความรู้จักกับ Media Queries การปรับ Layout ตามขนาดของหน้าจอด้วยเทคนิค Responsive

17.เรียนรู้การทำ Animation ด้วย CSS

18.เพิ่ม Effect และลูกเล่นต่างๆด้วย Javascript libray

19.รู้จักส่วนประกอบของ Layout

20.Workshop1

21.Workshop2

22.Workshop3

23.Workshop4

24.Workshop5

25.Workshop6

26.Workshop7

27.วิธีสร้าง Favicon

28.วิธีนำ plugin ต่างๆเข้ามาใช้งาน

29.Workshop8

30.Workshop9 (เรียนรู้การ Control Version ด้ย GitHub)

31.Workshop9 ตอนที่ 2 ขั้นตอนการสมัคร และเริ่มต้นใช้าน

32.Workshop9 ตอนที่ 3 เรียนรู้การทำงานเป็นทีมด้วย GitHub branch

33.การบ้าน ในแต่ละหัวข้อ

รวมเวลาทั้งหมด 25 ชั่วโมง 26 นาที 23 วินาที

เป้าหมายของระยะเวลาที่คาดการณ์ โดยประมาณ

ถ้าผู้เรียนใช้เวลาในการเรียนรู้ วันละ 3 ชั่วโมง จะใช้ระยะเวลาทั้งหมด 9 วัน

ถ้าผู้เรียนใช้เวลาในการเรียนรู้ วันละ 6 ชั่วโมง จะใช้ระยะเวลาทั้งหมด 5 วัน

ถ้าผู้เรียนใช้เวลาในการเรียนรู้ วันละ 8 ชั่วโมง จะใช้ระยะเวลาทั้งหมด 4 วัน

คอร์สต่อเนื่องที่แนะนำ  สอน PHP MYSQL

ติดตามได้อีก 1 ช่องทาง