Vue.js 3

Vue.js เทคโนโลยีเฟรมเวิร์ค ภาษา JavaScript ที่จะช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งมาพร้อมกับชุดคำสั่งและไลบรารี่ ที่สะดวก สั้น และกระชับ

code-fin-nua-vue-js3

โปรโมชั่นพิเศษ

 

เรียนสดที่ศูนย์อบรม หรือสด Online :

ปกติ 7,900บาท ลดเหลือเพียง 6,900 บาท ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้น

 

เรียนรูปแบบ VDO Online :

ปกติ 7,900 บาท ลดเหลือเพียง 1,990 บาท ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้น

 

เหมาะกับงานประเภทไหน?

 

 • แทบจะบอกได้ว่าเหมาะสมกับทุกประเภท  สามารถนำมาใช้งาน หรือพัฒนาได้ด้วยเฟรมเวิร์คนี้
 • ผู้เรียนที่ต้องการนำไปพัฒนางานประเภท E-Commerce
 • ผู้เรียนที่ต้องการนำไปใช้ในที่ทำงาน หรือเป็น Freelancer อยู่แล้ว เพื่อพัฒนางานให้ลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • ผู้เรียนที่ต้องการนำไปพัฒนางานสำหรับธุรกิจ บริษัท หรือกิจการตนเอง
 • ผู้เรียนที่ต้องการนำไปพัฒนางานทางด้านที่ต้องการความปลอดภัย
 • งานในระดับองค์กรก็สามารถนำไปพัฒนา หรือแม้แต่เขียนไหม่ทั้งหมดด้วยเฟรมเวิร์คนี้ก็ได้เช่นกัน
 • ผู้เรียนที่ต้องการเปลี่ยนงาน หรืออัพสกิลให้สูงยิ่งขึ้น เพื่อต้องการขยับเงินเดือนให้สูงขึ้น ก็แนะนำศึกษา Framework นี้ได้เลย

 

รายละเอียดหลักสูตร

 

 • แบบสอนสด เดี่ยว หรือกลุ่ม  ราคา 6,900 บาท / ท่าน
 1. มีบริการสอนสดที่บ้าน เพื่อทางผู้เรียนจะได้ไม่ต้องเดินทาง ซึ่งเราก็มีบริการสอนให้ถึงที่บ้านท่าน หรือสถานที่ตามนัดหมายที่ผู้เรียนสะดวก
 2. สอนสดที่ศูนย์อบรม ทางผู้สอนได้มีการเตียมสถานที่ในการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนอย่างสะดวกสบาย รวมทั้ง กาแฟ และน้ำดื่มไว้คอยบริการ
 3. สอนสดแบบ Online VDO Conference กรณีที่ผู้เรียนไม่สะดวกในการเดินทาง หรือแม้แต่สถานที่ก็ไม่เอื้ออำนวย ก็สามารถเรียนกับเราได้ ตามเวลาที่นัดหมายกัน

 

 • แบบ VDO ทุกรูปแบบ ราคาพิเศษลดมากกว่า 50% เหลือเพียง 1,990 บาทเท่านั้น
 • ข้อดีของการเรียนที่บ้าน
 1. ผู้เรียนจะได้มีโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่ต้องรอผู้เรียนท่านอื่น ผู้เรียนสามารถหยุด หรือย้อนดู เนื้อหาต่างๆบางเนื้อหาที่ยังไม่เข้าใจได้ตลอดเวลา
 2. ผู้เรียนจะเข้ามาเรียนเวลาใด หรือจะเลิกเรียนเวลาใดก็ได้ตามวันและเวลาที่ผู้เรียนสะดวก
 3. สามารถบริหารและจัดการเวลาการเรียนรู้ เพื่อตนเองให้มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการทำงานได้
 4. ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในการเดินทาง

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

 

 • ผู้เรียนจะได้เรียนเขียน Web Application ด้วย JavaScript Framework สมัยใหม่ ต้้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน จากเบื้องต้นจนถึงระดับที่สามารถศึกษาต่อได้เอง และนำไปประกอบการทำงาน สมัครงาน และรับงานเองเป็นฟรีแลนซ์
 • ผู้เรียนสามารถนำเอาความรู้ และทักษะ ไปออกแบบของตนเองได้ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ รวมถึงรู้จักวิธี และแนวคิดในการประยุกต์ใช้ตามรูปแบบที่ตนเองต้องการได้อย่างมืออาชีพ
 • ผู้สอนได้สอดแทรกเทคนิค และแนวคิด ลงไปใน workshop ตัวอย่าง และการบ้าน จึงทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง คิดจริง และพบเจอปัญหา พร้อมกับร่วมกันแก้ไขปัญหา จึงทำให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ที่มากขึ้น
 • มีการบ้านเพื่อให้ผู้เรียนทบทวนความเข้าใจ และ Workshop อย่างมากมาย จนทำให้รู้สึกสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ
 • ผู้เรียนสามารถสอบถามข้อสงสัย และส่งการบ้านมาได้โดยตรงที่ Line Code-Fin-Nua (สามารถสแกนเพิ่มเพื่อนได้ที่หน้าเว็บไซต์)

 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

 

 • ผู้เรียนควรเคยเขียน หรือศึกษา Front-end ด้วย HTML CSS JavaScript มาบ้างแล้ว
 • ผู้เรียนควรเคยเขียน หรือศึกษา Back-end ด้วย PHP หรือ Java หรือ JavaScript หรือ ภาษาโปรแกรมมิ่งใดๆก็ได้ และ MySQL มาบ้างแล้ว

 

บทเรียนเพื่อการเรียนรู้

 

หลักสูตรสอนพัฒนา สอนเขียน สอนสร้างเว็บไซต์และโปรแกรมด้วย Vue.js 3

บทที่ 1 : Vue.js เบื้องต้น

 • Vue.js คืออะไร
 • เครื่องมือที่ต้องใช้ในการเริ่มต้นเขียน Vue.js
 • รูปแบบและการทำงานโดยรวมของ Vue.js
 • ติดตั้งโปรเจกต์ด้วยรูปแบบต่าง ๆ
 • เรียนรู้โครงสร้าง files และ folders พื้นฐานของ Vue.js
 • วิธีการเขียนเว็บไซต์ด้วย Vue.js
 • สร้างและใช้งาน Component
 • ใช้งาน Vue Router ในรูปแบบต่าง ๆ
 • Break Point : ทบทวนเนื้อหาด้วย Homework 1-3

บทที่ 2 : Template Syntax และการสร้างตัวแปรด้วย Constant

 • สร้างตัวแปร Constant, การใช้ Ref, Reactive, Text Interpolation และ Raw HTML ตอนที่ 1
 • สร้างตัวแปร Constant, การใช้ Ref, Reactive, Text Interpolation และ Raw HTML ตอนที่ 2
 • Break Point : ทบทวนเนื้อหาด้วย Homework 4-6

บทที่ 3 : ใช้งาน Attribute Bindings

 • เขียน v-bind รูปแบบเต็ม, Shorthand
 • เรียนรู้การใช้งาน Boolean Attributes
 • Dynamically Binding Multiple Attributes
 • Attribute Bindings calling functions
 • และ Class and Style Bindings
 • Break Point : ทบทวนเนื้อหาด้วย Homework 7-9

บทที่ 4 : V-on หรือ Event Handling, Event, Key และ System Modifiers

 • วิธีใช้งาน Event Handling ด้วยรูปแบบ Inline Handlers และ Method Handlers
 • วิธีใช้งาน Event Modifiers, Key Modifiers และ System Modifiers
 • Break Point : ทบทวนเนื้อหาด้วย Homework 10-11

บทที่ 5 : Conditional Rendering (v-if, v-else, v-else-if และ v-show)

 • ใช้งาน v-for กับข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ เช่น Object, Component และกรองเงื่อนไขด้วย v-if ตอนที่ 1
 • ใช้งาน v-for กับข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ เช่น Object, Component และกรองเงื่อนไขด้วย v-if ตอนที่ 2
 • Break Point : ทบทวนเนื้อหาด้วย Homework 13

บทที่ 7 : รับ-ส่งข้อมูลระหว่าง Component (Passing Props)

 • วิธีการรับ-ส่งข้อมูลด้วย Props
 • Break Point : ทบทวนเนื้อหาด้วย Homework 14-15

บทที่ 8 : Computed (Getter) และ Watch

 • วิธีการใช้งาน Computed และ Watch ตอนที่ 1
 • วิธีการใช้งาน Computed และ Watch ตอนที่ 2
 • Break Point : ทบทวนเนื้อหาด้วย Homework 16

บทที่ 9 : Pinia (Global Variable)

 • ใช้งานตัวแปร Global ด้วย Pinia ตอนที่ 1
 • ใช้งานตัวแปร Global ด้วย Pinia ตอนที่ 2
 • Break Point : ทบทวนเนื้อหาด้วย Homework 17

บทที่ 10 : รับ-ส่งข้อมูลด้วย Axios

 • วิธีการรับ-ส่งข้อมูล API ด้วย Axios ตอนที่ 1
 • วิธีการรับ-ส่งข้อมูล API ด้วย Axios ตอนที่ 2
 • วิธีการรับ-ส่งข้อมูล API ด้วย Axios ตอนที่ 3
 • วิธีการรับ-ส่งข้อมูล API ด้วย Axios ตอนที่ 4
 • Break Point : ทบทวนเนื้อหาด้วย Homework 18

บทที่ 11 : Form input Bindings, v-model : Validate และ Upload File

 • วิธีใช้งาน input ในรูปแบบต่าง ๆ และ Validate input ด้วย trim, number และ lazy ตอนที่ 1
 • วิธีใช้งาน input ในรูปแบบต่าง ๆ และ Validate input ด้วย trim, number และ lazy ตอนที่ 2
 • วิธีใช้งาน input ในรูปแบบต่าง ๆ และ Validate input ด้วย trim, number และ lazy ตอนที่ 3
 • วิธีใช้งาน input ในรูปแบบต่าง ๆ และ Validate input ด้วย trim, number และ lazy ตอนที่ 4
 • วิธีใช้งาน input ในรูปแบบต่าง ๆ และ Validate input ด้วย trim, number และ lazy ตอนที่ 5
 • Break Point : ทบทวนเนื้อหาด้วย Homework 19-20

บทที่ 12 : Build Project เพื่อนำไปใช้งานบน Hosting

 • วิธีการ Build Project เพื่อนำไปใช้งานบน Hosting