คำสั่งจัดการฐานข้อมูล MySQL

คำสั่งจัดการฐานข้อมูล MySQL

 

คำสั่งจัดการฐานข้อมูล MySQL หรือเรียกให้เป็นทางการว่า Database Manipulation และจากบทความนี้ ผมก็ได้สรุปคำสั่งต่างๆ โดยแยกเป็นกลุ่มๆเอาไว้แล้ว สำหรับกลุ่มแรกในบทความนี้ ก็จะเป็นกลุ่มที่เอาไว้จัดการกับฐานข้อมูล  ส่วนกลุ่มต่อไปก็จะเอาไปใว้ที่บทความต่อๆไปละกันนะครับ

 

คำสั่งคำอธิบาย
mysqli_connect()สำหรับเชื่อมต่อ MariaDB/MySQL
$con = mysqli_connect(“localhost”,”DB user”,”DB password”,”ชื่อ DB”);
mysqli_fetch_all()สำหรับดึงค่าผลลัพธ์จากการคิวรี่ได้ทุกประเภทของอาร์เรย์
mysqli_fetch_all($result, MYSQLI_NUM);
mysqli_fetch_all($result, MYSQLI_ASSOC);
mysqli_fetch_array()สำหรับดึงค่าผลลัพธ์จากการคิวรี่ในรูปแบบของอาร์เรย์
$row=mysqli_fetch_array($result, MYSQLI_NUM);
echo “:” . $row[0] . “:” . $row[1];
mysqli_fetch_array($result, MYSQLI_ASSOC);
echo “:” . $row[‘column1’] . “:” . $row[‘column2’];
mysqli_fetch_assoc()สำหรับดึงค่าผลลัพธ์จากการคิวรี่ในรูปแบบของ associative array
$row=mysqli_fetch_assoc($result);
echo “:” . $row[‘column1’] . “:” . $row[‘column2’];
mysqli_fetch_object()สำหรับดึงค่าผลลัพธ์จากการคิวรี่ในรูปแบบระบุเป็นชื่อคลาส
$row=mysqli_fetch_object($result);
echo “:” . $row->column1 . “:” . $row->column2;
mysqli_fetch_row()สำหรับดึงค่าผลลัพธ์จากการคิวรี่ในรูปแบบ enumerated array
$row=mysqli_fetch_row($result);
echo “:” . $row[0] . “:” . $row[1];
mysqli_query()สำหรับสั่งคิวรี่ฐานข้อมูล
$result = mysqli_query($con, $sql);
mysqli_close()สำหรับยกเลิกการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
mysqli_close($con);

 

คอร์สเรียนทั้งหมด

อ่านบทความอื่นเพิ่มเติม

กดติดตามข่าวสารที่เพจ Facebook