JavaScript Object Math

objectmath

JavaScript Object Math ช่วยในการคำนวณ การหาค่าต่ำสุด สูงสุด การสุ่มตัวเลข การหาค่าเฉลี่ย บลา บลา บลา ช่วยได้เยอะเลย เช่น

ปัดลง เป็นเลขจำนวนเต็ม

var input = 10.05;
var result = Math.floor(input);
console.log(result);

จากด้านบนจะเป็นการปัดลง ให้เป็นจำนวนเต็ม ผลลัพธ์ คือ 10

ปัดหาจำนวนเต็ม ที่ใกล้เคียงที่สุด

var input = 10.25;
var result = Math.round(input);
console.log(result);

จากด้านบนจะเป็นการปัดหาจำนวนเต็ม ที่มีค่าใกล้เคียงที่สุด ผลลัพธ์ คือ 10

แต่ถ้า input เป็น 10.55 ค่าที่ใกล้เคียงที่สุด ก็คือ 11

ปัดขึ้น เป็นจำนวนเต็ม

var input = 11.33;
var result = Math.ceil(input);
console.log(result);

จากด้านบนจะเป็นการปัดขึ้นให้เป็นจำนวนเต็ม ผลลัพธ์คือ 12

ถึงแม้ว่าจะลองเปลี่ยนเป็น 11.10 ผลลัพธ์ก็ปัดขึ้นเป็น 12 เช่นกัน

สุ่มตัวเลข แบบทศนิยม

var input = Math.random();
console.log(input);

จากด้านบน จะสุ่มตัวเลข ตั้งแต่ 0 – 9 ไปเรื่อยๆ ซึ่งค่าที่สุ่มมาจะเป็นเลขทศนิยม เช่น 0.443356789 สุ่มไปเรื่อยๆ ในแต่ละครั้ง

สุ่มตัวเลข แบบจำนวนเต็ม

var input = Math.floor(Math.random() * 10);
console.log(input);

จากด้านบน จะสุ่มตัวเลข ตั้งแต่ 0 – 9 ไปเรื่อยๆ เช่นเดียวกัน แต่ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเลขทศนิยมเหมือนเช่นเคยแหละ แต่ถูกปัดลงเป็นจำนวนเต็มอีกครั้งด้วย Math.floor จึงทำให้ผลลัพธ์เปลี่ยนเป็นเลขจำนวนเต็ม

ใช้หาค่ารากที่ 2

var input = 2;
var squareRoot = Math.sqrt(input);
console.log(squareRoot);

จากด้านบน รากที่ 2 ก็คือ 3.1701734968

ใช้หาค่ารากที่ 2 แต่กำหนดจุดทศนิยมได้ ว่าต้องการกี่ตำแหน่ง

var input = 2;
var squareRoot = Math.sqrt(input);
console.log(squareRoot.toFixed(2)); 

ทำให้รากที่ 2 แสดงเป็นแบบทศนิยม 2 ตำแหน่ง จะใช้ toFixed(จำนวนทศนิยม)

อ่านบทความอื่นเพิ่มเติม

กดติดตามข่าวสารที่เพจ Facebook

ใส่ความเห็น