คำสั่งเกี่ยวกับ SQL

sql

SQL เป็นคำสั่งที่ใช้ในการดำเนินการกับฐานข้อมูล และจากตัวอย่างเป็นการใช้คำสั่งในการเพิ่ม แก้ไข ลบ และดู ข้อมูลจากฐานข้อมูล

ทางเราจะสรุปให้สั้นๆ อย่างได้ง่ายๆ ดังนี้

คำสั่งเพิ่มข้อมูลใหม่ลงในตาราง

INSERT INTO ชื่อตาราง ( ชื่อตาราง.ชื่อฟิลด์ของตารางลำดับที่1, ชื่อตาราง.ชื่อฟิลด์ของตารางลำดับที่2, ชื่อตาราง.ชื่อฟิลด์ของตารางลำดับที่3 ) VALUES ( ‘ข้อความที่1 ที่ต้องการใส่ลงในฟิลด์ลำดับที่1’, ‘ข้อความที่2 ที่ต้องการใส่ลงในฟิลด์ลำดับที่2’, ‘ข้อความที่3 ที่ต้องการใส่ลงในฟิลด์ลำดับที่3 )

คำสั่งแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่เดิมก่อนหน้า

UPDATE ชื่อตาราง SET ชื่อตาราง.ชื่อฟิลด์ของตารางลำดับที่1 = ‘ข้อความที่1 ที่ต้องการแก้ไขลงในฟิลด์ลำดับที่1’, ชื่อตาราง.ชื่อฟิลด์ของตารางลำดับที่2 = ‘ข้อความที่2 ที่ต้องการแก้ไขลงในฟิลด์ลำดับที่2’, ชื่อตาราง.ชื่อฟิลด์ของตารางลำดับที่3 = ‘ข้อความที่3 ที่ต้องการแก้ไขลงในฟิลด์ลำดับที่3’ WHERE ชื่อตาราง.primary key ของสินค้าลำดับที่ = 2 หรือยกตัวอย่าง เช่น products.id = 2

คำสั่งลบข้อมูล หรือลบรายการนั้นๆ

DELETE FROM ชื่อตาราง WHERE ชื่อตาราง.primary key ของสินค้าลำดับที่ = 2 หรือยกตัวอย่าง เช่น products.id = 2

คำสั่งเรียกข้อมูลขึ้นมาแสดง

SELECT ชื่อตาราง.ชื่อฟิลด์ของตารางลำดับที่1, ชื่อตาราง.ชื่อฟิลด์ของตารางลำดับที่2, ชื่อตาราง.ชื่อฟิลด์ของตารางลำดับที่3 หรือถ้าต้องการทุกฟิลด์ก็ใช้เครื่องหมาย * ก็ได้ FROM ชื่อตาราง

จากนั้นคราวหน้าเราจะมีเจาะลึกในส่วนของหน้า phpMyAdmin กันว่ามีอะไรกันบ้าง

คอร์สเรียนที่แนะนำ HTML CSS JAVASCRIPT

คอร์สเรียนที่แนะนำ PHP JAVASCRIPT MYSQL

อ่านบทความอื่นเพิ่มเติม

กดติดตามสาระดีๆได้ที่เพจ Facebook

ใส่ความเห็น